Giften

Je gift aan Stichting Sociaal Centrum Eijsden kan fiscaal aftrekbaar zijn. Je krijgt dan een deel van het bedrag dat je schenkt weer terug van de Belastingdienst. Let op: er gelden verschillende regels voor eenmalige giften en voor periodieke giften.

 

Eenmalige giften

Voor de fiscale aftrekbaarheid van eenmalige, niet-periodieke giften geldt een drempelbedrag en een maximaal bedrag. Deze zijn gerelateerd aan je inkomen. Meer informatie vind je op de site van de Belastingdienst.

Periodieke giften

Als je gedurende ten minste vijf jaren een vast bedrag wil geven, is een periodieke gift vaak fiscaal gunstiger: je bent voor de aftrek niet gebonden aan een drempelbedrag of een maximaal bedrag. Wil je graag een periodieke gift doen? Dan kun je via de website van de Belastingsdienst de overeenkomst downloaden en de toelichting lezen. Wil je eerst meer informatie over een periodieke gift? Neem dan contact met ons op via info@sceijsden.nl.

ANBI

Een voorwaarde om de gift fiscaal te kunnen aftrekken, is dat je je eenmalige of periodieke gift doet aan een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Stichting Sociaal Centrum Eijsden is een ANBI, dus aan deze voorwaarde is voldaan. De ANBI-status betekent ook dat Sociaal Centrum Eijsden géén schenkbelasting over de gift hoeft te betalen; je gift komt volledig ten goede aan onze doelen.

RSIN

Als je je gift fiscaal wilt aftrekken, moet je het RSIN vermelden (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Het RSIN van Stichting Sociaal Centrum Eijsden is 857 596 986.

Uw gift is welkom op het volgende bankrekeningnummer:

NL98 RABO 0321 1551 06
ten name van Stichting Sociaal Centrum Eijsden

Testament

Je kunt Sociaal Centrum Eijsden ook als begunstigde opnemen in je testament.  Sociaal Centrum Eijsden hoeft dan geen erfbelasting te betalen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Een mailtje naar info@sceijsden.nl volstaat.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookie policy pagina. OK