Beleid

Op deze pagina lees je meer over het beleid van Sociaal Centrum Eijsden.

Bekijk hier ons fundament
 

Beleidsplan

We geven je graag een inkijkje in hoe we bij Stichting Sociaal Centrum Eijsden te werk gaan om onze doelen te bereiken. Daarvoor verwijzen we je naar ons beleidsplan. Let op: dit beleidsplan is voortdurend in ontwikkeling en aan verandering onderhevig.

Lees hier ons beleidsplan

 

Jaarverslag

Daarnaast publiceert Stichting Sociaal Centrum Eijsden elk jaar een jaarverslag met daarin alle resultaten en activiteiten van het afgelopen jaar, inclusief een financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven. We nodigen je van harte uit om ons jaarverslag 2020 te lezen.

Lees hier ons jaarverslag 2020
Lees hier ons jaarverslag 2021
Jaarplan en monitoring

In het jaarplan is te zien welke plannen Stichting Sociaal Centrum Eijsden heeft voor het komende jaar. Hierin lees je welke hoofdtaken we onszelf ten doel hebben gesteld, welke concrete stappen we willen nemen en hoe we de resultaten willen meten.

Lees hier ons jaarplan 2021
Lees hier ons monitoringsverslag 2021

 

Vrijwilligersbeleid

Bij Sociaal Centrum Eijsden zijn de inwoners van Eijsden, in de vorm van onze vrijwilligers, aan zet. We hanteren een vrijwilligersbeleid om hen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun werkzaamheden. 

Lees hier ons vrijwilligersbeleid 2021-2024

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden en adviseurs ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Eventuele onkosten kunnen na motivering en overleg voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Monitoringsrapport

Bestuursleden en adviseurs ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Eventuele onkosten kunnen na motivering en overleg voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Lees hier onze gedragscode voor vrijwilligers
Lees hier ons huishoudelijk reglement
Lees hier ons coronaprotocol

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookie policy pagina. OK