Beleid

Op deze pagina lees je meer over het beleid van Sociaal Centrum Eijsden.

Bekijk hier ons fundament
 

Beleidsplan

We geven je graag een inkijkje in hoe we bij Stichting Sociaal Centrum Eijsden te werk gaan om onze doelen te bereiken. Daarvoor verwijzen we je naar ons beleidsplan. Let op: dit beleidsplan is voortdurend in ontwikkeling en aan verandering onderhevig.

Lees hier ons beleidsplan (in woord)
Bekijk hier ons beleidsplan (in beeld)

 

Financieel jaarverslag

Daarnaast publiceert Stichting Sociaal Centrum Eijsden elk jaar een financieel jaarverslag met daarin een financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven en . alle resultaten en activiteiten van het afgelopen jaar. We nodigen je van harte uit om ons jaarverslag 2023 te lezen. De jaarverslagen over 2021 en 2022 zijn op te vragen via info@sceijsden.nl

Lees hier ons financieel jaarverslag

Jaarplan en monitoring

In het jaarplan is te zien welke plannen Stichting Sociaal Centrum Eijsden heeft voor het huidige jaar. Hierin lees je welke hoofdtaken we onszelf ten doel hebben gesteld, welke concrete stappen we willen nemen en hoe we de resultaten willen meten. In het jaarverslag/monitoringsverslag kijken we terug op het afgelopen jaar. 

Lees hier ons actuele jaarplan 
Lees hier ons laatste jaarverslag/ monitoringsverslag 
 

Vrijwilligersbeleid

Bij Sociaal Centrum Eijsden zijn de inwoners van Eijsden, in de vorm van onze vrijwilligers, aan zet. We hanteren een vrijwilligersbeleid om hen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun werkzaamheden. 

Lees hier ons vrijwilligersbeleid 2023-2025 

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden en adviseurs ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Eventuele onkosten kunnen na motivering en overleg voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Lees hier onze gedragscode voor vrijwilligers
Lees hier ons huishoudelijk reglement

Lees hier ons privacybeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookie policy pagina. OK