Nieuws

Bij Sociaal Centrum Eijsden bruist het van de nieuwe plannen. Volg hier onze nieuwtjes en blijf zo altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Samenwerking professionals en vrijwilligers verbetert zorg en ondersteuning

Bewonersinitiatief Sociaal Centrum Eijsden werkt aan samenwerking tussen professionals en vrijwilligers op het vlak van zorg en welzijn. Daarmee hoopt de stichting de vitaliteit en kracht van inwoners te verbeteren en bij te dragen aan een inclusiever en socialer Eijsden.

‘Mensen laten voelen dat ze ertoe doen’ is het hoofddoel van bewonersinitiatief Stichting Sociaal Centrum Eijsden (SCE). Om dit doel te bereiken, brengt de stichting met behulp van de subsidie ZonMw (van het landelijke programma ‘Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg netwerkvorming’) professionals en vrijwilligers samen om de formele en informele zorg met elkaar te verenigen. Daardoor komen de betrokken partijen meer met elkaar in contact, worden samenwerkingen vereenvoudigd en, belangrijker nog: worden inwoners van Eijsden sneller en beter geholpen.

Het netwerk is opgestart in het voormalige Groene Kruisgebouw dat Sociaal Centrum Eijsden heeft aangekocht, verbouwd en verduurzaamd. De coronapandemie heeft sinds de opening voor vertraging gezorgd, maar inmiddels worden steeds meer initiatieven opgezet die voor ontmoeting zorgen. Voorzitter Ellen Janssen: “We merken dat inwoners zich nu melden om activiteiten te organiseren: van een Repair Café en moestuinieren tot een buurtontbijt en een kinderlezing over de prehistorie. Ook zijn er veel professionals actief die bijvoorbeeld fysiotherapie, maatschappelijk werk of yogalessen verzorgen. Prachtig om te zien hoe het in en om het pand steeds meer begint te bruisen.”

Bij de netwerksamenwerking zijn diverse partijen betrokken: Fysio Willems, Ergotherapie Husson, Envida, Trajekt, de gemeente Eijsden-Margraten en de vrijwilligers van De Zonnebloem en Sociaal Centrum Eijsden vormen op dit moment samen het netwerk. Belangrijke voorwaarde voor de samenwerking is dat men elkaar zowel op professioneel als op persoonlijk vlak leert kennen. Sandra Beurskens, procesbegeleider van het netwerk: “Door het onderlinge vertrouwen merk je dat men niet meer zozeer vanuit een eigen organisatie denkt, maar vooral bezig is met hoe we mensen het beste kunnen helpen.” En dat heeft ook positieve gevolgen voor de deelname aan activiteiten van Sociaal Centrum Eijsden. Sandra: “Het mooie van deze samenwerking is dat alle inwoners kunnen meedoen, ongeacht of iemand een beperking heeft of niet. Als iemand hulp nodig heeft, is er altijd een professional in de buurt die ondersteuning kan bieden; zowel aan de vrijwilliger als aan de deelnemer.”

Om de ontstane samenwerking te bekrachtigen, ondertekende het netwerk op 15 juli een intentieverklaring voor verdere netwerkvorming. Ook andere betrokken inwoners van Eijsden en bestuurders van de aangesloten organisaties waren daarbij aanwezig. Gedeeld werden enthousiaste verhalen, successen en leerervaringen die tot nu toe zijn opgedaan. Samen werd het glas geheven op de toekomst, waarin wellicht nog meer partners zich aansluiten. Afgesloten werd met een gezellige borrel met barbecue in de achtertuin van Sociaal Centrum Eijsden. “Want voor goede inhoudelijke samenwerking is het creëren van ontmoetingen een must”, aldus Ellen Janssen.

Samenwerking professionals en vrijwilligers verbetert zorg en ondersteuning

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookie policy pagina. OK