Obligatieplan - € 47.600,00 / € 50.000,00    Meer info
 
Geschiedenis Groene Kruisgebouw

Het pand Prins Hendrikstraat 21 in Eijsden wordt in 1935 gebouwd en in gebruik genomen als notariskantoor en -woning van notaris Ch. Russel. Na de Tweede Wereldoorlog huisvest het Wit-Gele (R.K. Vereniging Limburgse Groene) Kruis zich in het pand. Hieraan ontleent het pand ook nu nog de naam ‘Groene Kruisgebouw’. Het pand wordt betaald uit gelden die de verenigingsleden bij elkaar brengen. Bewoners vormen een bestuur dat de middelen beheert en activiteiten coördineert. Voorzitters zijn o.a. F.Rubens, W.Buurman.

Over Sociaal Centrum Eijsden

Sociaal hart

Tientallen jaren fungeert het gebouw als sociaal hart van Eijsden: onder andere een wijkverpleegster, een consultatiebureau, een tandarts en een ‘Hoeskoamer’ vestigen zich in het karakteristieke pand. Ouders laten hier hun jonge kinderen onderzoeken en inenten, mensen met kiespijn kunnen terecht voor een behandeling, ouderen drinken er samen een kopje koffie en omwonenden lopen achterom om nootjes van de bomen te rapen. Ook dient het jarenlang als stembureau bij verkiezingen.

Leegloop

Nadat GroenekruisDomicura in 2006 fuseert met Vivre komt het in 2013 in eigendom van zorginstelling Envida. In het voorjaar van 2016 besluit Envida het pand in de verkoop te doen. Daardoor vestigt de Wijkzorg van Envida zich in juni in Zorgcentrum De Bron in Eijsden. Een maand later wordt ook de Hoeskoamer daar (tijdelijk?) ondergebracht. Het consultatiebureau verhuist naar het kindcentrum Op de Cour en de tandarts vestigt zich elders in Limburg. Sinds april 2016 staat het Groene Kruisgebouw leeg. Via leegstandsbeheer zorgt Envida ervoor dat het pand niet gekraakt of vernield wordt.

Hoewel het pand ruime tijd geen duidelijke functie meer heeft, blijkt dat het nog steeds een plek in het hart van veel inwoners van Eijsden heeft. Het is niet alleen een karakteristiek, ‘beeldbepalend’ pand, maar ook een plek waar veel mensen mooie herinneringen aan hebben. Vanuit die gedachte is een groepje inwoners van Eijsden in actie gekomen toen Envida in 2016 besloot het pand te verkopen.

Herleving

Na een verkenningsfase hebben we in mei 2017 Stichting Sociaal Centrum Eijsden (SCE) in het leven geroepen om het sociale hart in het Groene Kruisgebouw terug te laten keren. In mei 2017 bleek dat het haalbaar was om tot een sluitende business- en valuecase te komen. Vervolgens zijn in augustus 2017 met de (voorbereiding van de) realisatiefase gestart. En op 10 oktober 2019 hebben we uiteindelijk de koopovereenkomst getekend!

Vervolgens gaan  wij de ruimtes verhuren aan maatschappelijke organisaties. Wij geloven we meer kunnen bereiken als deze organisaties letterlijk én figuurlijk dichtbij de mensen staan waar het bij hen om draait. In het pand komen diverse huurders te zitten die onderling een mooie synergie hebben: wijkverpleging Envida, het Sociaal Team van de gemeente Eijsden-Margraten, een paramedische praktijk en Levanto staan te trappelen om in het pand te beginnen. Centrale huurder wordt de Hoeskoaëmer vaan Eèsjde: en plek waar iedereen kan langskomen voor een kopje koffie en een praatje.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookie policy pagina. OK