Geschiedenis Groene Kruisgebouw

In opdracht van notaris Russel wordt het pand Prins Hendrikstraat 21 in 1936 ontworpen door architect Meijer uit Maastricht en gebouwd aannemer Smeets. Vervolgens wordt het in gebruik genomen als notariskantoor en -woning van notaris Ch. Russel. Na de Tweede Wereldoorlog huisvest het Wit-Gele (R.K. Vereniging Limburgse Groene) Kruis zich in het pand. Hieraan ontleent het pand ook nu nog de naam ‘Groene Kruisgebouw’. Het pand wordt betaald uit gelden die de verenigingsleden bij elkaar brengen. Bewoners vormen een bestuur dat de middelen beheert en activiteiten coördineert. Voorzitters zijn o.a. F.Rubens, W.Buurman.

Sociaal hart

Tientallen jaren fungeert het gebouw als sociaal hart van Eijsden: onder andere een wijkverpleegster, een consultatiebureau, een tandarts en een ‘Hoeskaoëmer’ vestigen zich in het karakteristieke pand. Ouders laten hier hun jonge kinderen onderzoeken en inenten, mensen met kiespijn kunnen terecht voor een behandeling, ouderen drinken er samen een kopje koffie en omwonenden lopen achterom om nootjes van de bomen te rapen. Ook dient het jarenlang als stembureau bij verkiezingen.

Leegloop

Nadat GroenekruisDomicura in 2006 fuseert met Vivre komt het in 2013 in eigendom van zorginstelling Envida. In het voorjaar van 2016 besluit Envida het pand in de verkoop te doen. Daardoor vestigt de Wijkzorg van Envida zich in april in Zorgcentrum De Bron in Eijsden. Een maand later wordt ook de Hoeskoamer daar (tijdelijk?) ondergebracht. Het consultatiebureau verhuist naar het kindcentrum Op de Cour en de tandarts vestigt zich elders in Limburg. Sinds april 2016 staat het Groene Kruisgebouw leeg. Via leegstandsbeheer zorgt Envida ervoor dat het pand niet gekraakt of vernield wordt.

Hoewel het pand ruime tijd geen duidelijke functie meer heeft, blijkt dat het nog steeds een plek in het hart van veel inwoners van Eijsden heeft. Het is niet alleen een karakteristiek, ‘beeldbepalend’ pand, maar ook een plek waar veel mensen mooie herinneringen aan hebben. Vanuit die gedachte komt een groepje inwoners van Eijsden in actie als Envida in 2016 besluit het pand te verkopen.

Herleving

Na een verkenningsfase wordt in mei 2017 Stichting Sociaal Centrum Eijsden (SCE) in het leven geroepen. De stichting zet zich in om het sociale hart in het Groene Kruisgebouw terug te laten keren. In mei 2017 blijkt het haalbaar om tot een sluitende business- en valuecase te komen, waarna men in augustus 2017 start met de (voorbereiding van de) realisatiefase. Uiteindelijk wordt op 10 oktober 2019 de koopovereenkomst getekend. Lokale ondernemers en een grote groep vrijwilligers worden opgetrommeld om het pand te verbouwen, waardoor het pand duurzaam en voor iedereen toegankelijk wordt. Op 1 mei 2020 opent Sociaal Centrum Eijsden haar deuren voor huurders en gebruikers die vanaf dan in samenwerking hun activiteiten mogen gaan ontplooien.

Het is nu een plek met warmte, ontmoeting en gezelligheid. Een plek voor elkaar, door elkaar. Een plek waar je ontmoet en ertoe doet. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookie policy pagina. OK