Sociaal Centrum Eijsden
waar je ontmoet en ertoe doet

 
Missie

Sociaal Centrum Eijsden brengt inwoners van Eijsden samen. Met elkaar leren we ieders talenten kennen, uitwisselen en inzetten voor elkaar. Door oprechte interesse naar elkaar te tonen, elkaar te accepteren en naar elkaar om te kijken, bouwen we samen aan een sociale leefomgeving.

 

Visie

De toegenomen welvaart, de verbeterde kwaliteit van zorg en nieuwe technologische mogelijkheden hebben onze samenleving verrijkt. We worden ouder, blijven langer gezond en kunnen met elkaar in contact komen wanneer we maar willen. Maar tegelijkertijd hebben deze ontwikkelingen onze maatschappij ook doen stagneren. Sociale uitdagingen als vergrijzing en individualisering hebben ertoe geleid dat veel mensen zich een eenling in de menigte voelen. Onze samenleving is toe aan een nieuwe tendens. We willen terug naar de menselijke maat, verbondenheid en onderling vertrouwen.

In Eijsden willen we deze nieuwe tendens tot leven brengen. Van oudsher kent het dorp een krachtig verenigingsleven met diepgewortelde tradities van omkijken naar en zorgen voor elkaar. Vanuit die basiskracht creëert de Eijsdense gemeenschap nu een plek waar we dit gevoel willen versterken: Sociaal Centrum Eijsden. Hier bieden we een plek waar inwoners van Eijsden elkaar kunnen ontmoeten en waar ieder vanuit zijn eigen kennis en talenten kan voortbouwen op die van een ander.

Het Sociaal Centrum Eijsden krijgt vorm in een uniek en karakteristiek gebouw met een maatschappelijk-historische betekenis voor de Eijsdense gemeenschap: het Groene Kruisgebouw. Deze plek brengt van oudsher mensen bij elkaar. Samen met de inwoners van Eijsden en lokale ondernemers willen we dit pand opnieuw laten bruisen. Hier willen we laten zien dat door samen te werken, je meer bereikt dan je soms alleen denkt te moeten doen.

Sociaal Centrum Eijsden wordt een ontmoetingsplek die als thuis voelt: een plek waar je je veilig voelt, waaraan je je verbonden voelt en waar ieder binnen zijn eigen behoeften en mogelijkheden kan meedoen. Samen werken we toe naar een plek die ertoe bijdraagt dat Eijsden een krachtig dorp is waar je jezelf kan zijn én onderdeel bent van het grotere geheel. En natuurlijk doen we dat in een ‘groen’ en toegankelijk pand!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookie policy pagina. OK